HỒ SƠ YOUTH LEADERSHIP CAMP

22/07/2019 admin 0

Được thành lập tại Triển lãm “Cơ hội và thay đổi” lần thứ nhất ngày 9/9/2012 với sứ mệnh nâng cao nhận thức về môi trường ở Việt Nam và tạo cơ hội cho các bạn học sinh góp phần bảo vệ môi trường sống thông qua các hoạt động tình nguyện